Satirizarea viciilor orânduirii feudale și evocarea realităților sociale taiate Alte caracteristici ALE literaturii pașoptiste, scriitorii ironizând cu severitate moravurile societății, condamnând cu fermitate abuzurile și nedreptățile manifestate l`epocă. Participanți direct la Viața social-politică, pașoptiștii au creat opere literare cu un pronunțat caracter patriotique și militant, inspirându-se DIN Trecutul istoric, DIN Lupta pentru eliberare Socială și Unitate națională. Majoritatea poeților pașoptiști s-au înscris definitiv în patrimoniul literaturii Române. CEEA ce-i UNEA PE scriitorii pașoptiști Era militantismul regăsit în creaţiile literare, Care s-a constituit în adevărate manifeste pentru împlinirea unității și independenței naționale, pentru dreptate Socială. Pașoptismul literar a fost pregătit de apariția revistei “Dacia literară”, Al cărei programme a trasat Principalele direcții pentru unitatea culturale a românilor, deziderat ce précéder unitatea politică a principatelor Române, înfăptuită prin Unirea de la 24 ianuarie 1859. DIN Punct de vedere compozițional, preamarim Scriitorilor pașoptiști împletesc romantismul cu clasicismul, iluminismul cu preromantismul, de unde a rezultat și o Mare varietate de specii literare: Oda, Elegia, meditația, Epistola, satira, Fabula, pastelul, Idila, sonetul, Balada. CEI mai mulți dintre EI au aderat la idealurile Revoluției de la 1848, fiind animați și de țelurile Marii Uniri. Majoritatea Scriitorilor pașoptiști au avut dascăli particulari, cu care au învățat limba greacă, apoi și-au continuat studiile în Franța..